ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์ ๒๕๖๖
      วารสารประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเนื่องในงานวันครู
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗๐ จ.สตูล - โครงงานอาชีพ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง - การแปรรูปอาหาร ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทอง - คีตะมวยไทย ม.-๖ ได้รางวัลเหรียญเงิน
ผอ.เป็นคณะกรรมการทำงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗๐
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,08:42   อ่าน 58 ครั้ง