รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
223 หมู่2   ตำบลหานโพธิ์  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 93130
เบอร์โทรศัพท์ 074 610929 เบอร์แฟกส์ -
Email : hanphopitta38@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :