ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน
 

นายสมพร  กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

 
GPA & PR
งานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ก่อน31มีค.
   
ลิงค์ที่น่าสนใจ

   

จำนวนผู้เข้าชม


 

    
  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
โรงเรียน ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน กับ คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   (ประมวลภาพ)
   

      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  โดย ผอ.สมพร  กาญจนพันธุ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ๒๕๕๘ ในระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

  (ประมวลภาพ)

   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหานโพธิ์เกมส์ โดยมีการเชิญน้องๆ โรงเรียนระดับประถมศึกษา มาแข่งขันร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๘

  (ประมวลภาพ)

         

 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยผู้อำนวยการสมพร กาญจนพันธุ์  ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘

  (ประมวลภาพ)


   

  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป

(ประมวลภาพ)  

แหล่งเรียนรู้
หนังสือพิมพ์ / บันเทิง
| | TV3
|
| TV5
|
| TV7
|
| TV9
|
| TV11(NBT)
นิตยสารคอมพิวเตอร์
| | Computer Today | | E-WEEK | | Magic Library
     
 

 

 

 

 

 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นายเอิบ อักษรทอง
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสิรีทิพย์  อินฤดี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ
 พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาต
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหาร ฯ 2547
การใช้หลักสูตรการศึกษา ฯ
 
e-book Multimedia
แบบทดสอบออนไลน์
 
ประกาศสอบราคา

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 11/10/2015 22:34