ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน
 

นายสพร  กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธพิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง
 
GPA & PR
งานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ก่อน31มีค.
   
ลิงค์ที่น่าสนใจ

   

จำนวนผู้เข้าชม


 

  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
         โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นำโดย ผอ.สมพร  กาญจนพันธุ์ และคณะครู นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง วันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๗

    (ภาพประกอบ)

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๖๕
ประจำปี ๒๕๕๗ จบลงไปแล้ว พร้อมกับความสำเร็จของ
นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ซึ่งควบคุมและฝึกซ้อมโดย อ.นิคม  แสงแพง


 (ประมวลภาพ)         ( สรุปผลการแข่งขัน
      ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
       โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิชา  จุ้ยชุม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด และคณะศิษย์เก่า  ได้นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียนหานโพธิ์
พิทยาคม
 เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

   (ภาพประกอบ)

       มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ โดยได้รับเกียรติจาก
นายอนันต์  หนูพัฒน์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน


  (ภาพประกอบ)

        

   
แหล่งเรียนรู้
หนังสือพิมพ์ / บันเทิง
| | TV3
|
| TV5
|
| TV7
|
| TV9
|
| TV11(NBT)
นิตยสารคอมพิวเตอร์
| | Computer Today | | E-WEEK | | Magic Library
     
 

 

 

 

 

 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นายเอิบ อักษรทอง
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสิรีทิพย์  อินฤดี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ
 พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาต
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหาร ฯ 2547
การใช้หลักสูตรการศึกษา ฯ
 
e-book Multimedia
แบบทดสอบออนไลน์
 
ประกาศสอบราคา

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 08/30/2014 22:24