ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน
 

นายสมพร  กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

 
GPA & PR
โรงเรียนสุจริต
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม


 

        ผู้อำนวยการนายสมพร  กาญจนพันธุ์ ให้การต้อนรับ ข้าราชการครู ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  
นางฟาริดา  ด้วงดล   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559


 

     (ประมวลภาพ)

   
       โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายสมพร  กาญจนพันธุ์ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2559
     (ประมวลภาพ)
   
   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายสมพร  กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  และกรรมการสุถานศึกษา จัดการแข่งกีฬาสี(หานโพธิ์เกมส์) โดยจัดแข่งขันร่วมกัน
กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23

     

   (ประมวลภาพ)

   

 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดให้นักเรียนในแต่ละสี ดำเนินการแห่เทียนไปยัง โคกโหนด(ห้วยแตน) วัดควนโก และวัดบ้านพลู


    (ประมวลภาพ)

แหล่งเรียนรู้
หนังสือพิมพ์ / บันเทิง
| | TV3
|
| TV5
|
| TV7
|
| TV9
|
| TV11(NBT)
นิตยสารคอมพิวเตอร์
| | Computer Today | | E-WEEK | | Magic Library
     
 

 

 

 

 

 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นายเอิบ อักษรทอง
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสิรีทิพย์  อินฤดี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ
 พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาต
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหาร ฯ 2547
การใช้หลักสูตรการศึกษา ฯ
 
 
ประกาศสอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 08/24/2016 21:52