ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน
 

นายสมพร  กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง
 
GPA & PR
งานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ก่อน31มีค.
   
ลิงค์ที่น่าสนใจ

   

จำนวนผู้เข้าชม


 

ผลการแข่งขัน Sport Hero กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020
     ประสบความสำเร็จกลับมาอีกครั้งกับการนำนักกรีฑาไปแข่งขันกรีฑา
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตื 80 พรรษา
จ. นครราชสีมา 1.ด.ช.จิระวัฒน์ นวลกลับ  ได้อันอับที่ 2 ประเภท
พุ่งแหลนชาย  2. ด.ญ.สุดารัตน์  ขวัญทอง  ได้อันดับที่ 3 ประเภท
พุ่งแหลนหญิง ฝึกซ้อมโดยนายนิคม  แสงแพง


(ประมวลภาพ)

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสัมฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗
         โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดย ผอ.สมพร  กาญจนพันธุ์
พร้อมด้วยคุณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดบ้านพลู อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗


(ประมวลภาพ)
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ สพม.๑๒ พัทลุง
       การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภาค จังหวัดกระบี่ ๔ รายการ(ประมวลภาพ)  (ผลการแข่งขัน) (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค)
   ศึกษาแหล่งเรียนรู้
         โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นำโดย ผอ.สมพร  กาญจนพันธุ์ และคณะครู นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง วันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๗

    (ภาพประกอบ)
   
แหล่งเรียนรู้
หนังสือพิมพ์ / บันเทิง
| | TV3
|
| TV5
|
| TV7
|
| TV9
|
| TV11(NBT)
นิตยสารคอมพิวเตอร์
| | Computer Today | | E-WEEK | | Magic Library
     
 

 

 

 

 

 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นายเอิบ อักษรทอง
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสิรีทิพย์  อินฤดี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ
 พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาต
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหาร ฯ 2547
การใช้หลักสูตรการศึกษา ฯ
 
e-book Multimedia
แบบทดสอบออนไลน์
 
ประกาศสอบราคา

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 11/07/2014 6:53